حسن ابراهیمی یسناء یکشنبه 31 اردیبهشت 1396 ساعت 08 و 36 دقیقه و 56 ثانیه نظرات ()
با اعلام رسمی زمان اخذ رای در بیست و نهم اردیبهشت ماه96 دهوندان واهالی روستای قلعه امام نیز همچون سایر مردم میهن اسلامی وازهمان دقایق ابتدایی با شورونشاط ودر لبیک به فرمان مقام عظمای ولایت درانتخابات حاضرشدند وآرای خودرابه صندوقها انداختند -لازم به ذکراست درانتخابات شوراهای اسلامی روستا باردیگر نمایندگان پیشین درشورای اسلامی به عنوان منتخب پنجمین دوره ی شورای اسلامی روستا برگزیده شدند که از مجمومع آراء ماخوذه آقایان حسین ابراهیمی یسنایی فرزندابراهیم وحسینعلی حیدری نیا فرزندعباسعلی به صورت مساوی 55درصد آراء وآقای رضا قربانی برسیانی فرزند مسیب نیز 45درصد آرای ماخوذه را به خود اختصاص دادند.همچنین درانتخابات ریاست جمهوری آقای رییسی 97درصد ودرانتخابات میاندوره ای مجلس آقای کامران  98درصدآراء ماخوذه دراین روستا را به خود اختصاص دادند.
دهیاری وشورای اسلامی روستای قلعه امام از حضورگسترده ی مردم روستا دراین انتخابات تقدیر وتشکر نمود که به حق پیروز واقعی این جریان مهم سیاسی کشور هستند.