حسن ابراهیمی یسناء دوشنبه 26 تیر 1396 ساعت 18 و 42 دقیقه و 36 ثانیه نظرات ()

باتوجه به فرارسیدن ایام تعطیلات تابستانی دانش آموزان لزوم برنامه ریزی برای ساعات طولانی فراغت آنها پیش از پیش احساس می شود هرچند این سالها به دلایل گرمتر شدن اقلیم کشورمان ایام تعطیلات زودتر آغاز وعملا به چهارماه تعطیلی تبدیل شده اما درنظر کلی واجمالی سیاستها برای پرنمودن اوقات فراغت از درس خصوصا دانش آموزان مقطع ابتدایی تغییر چندانی نداشته است .البته خیلیها معتقدند کودک نه ماه مشغول تحصیل ودرس بوده ودیگر نباید این ایام هم ذهن اورا دوباره مشغول کلاس و آموزش ودرس نمود وباید به گردش وبازی بپردازد ،شاید این گفته صحیح باشد ولی رها کردن دانش آموز به ویژه درپایه های نخست تحصیلی می تواندبرای کودک ضررهای جبران ناپذیر به همراه بیاورد وتا شروع مجدد تحصیل اورا به کل با درس وکتاب وکلمات بیگانه کند لذا با همه ی این تفاصیل داشتن برنامه ی درسی حتی روزی نیم ساعت یاکمتر برای دانش آموزان ضروری است ،برپایه ی همین تفکر بسیج روستا کانون فرهنگی ودهیاری برای دانش آموزان کلاسهایی ترتیب داده است که همه روزه درساعت یازده صبح در بسیج تشکیل می گردد وهدف آن برپایه ی عدم فراموشی ومانوس بودن باکتاب تا شروع سال جدید تحصیلی است تا افزایش یادگیری وعلم.