حسن ابراهیمی یسناء سه شنبه 9 آبان 1396 ساعت 15 و 01 دقیقه و 27 ثانیه نظرات ()
پروژه ی استانداردسازی فاضلاب روستای قلعه امام به طول تقریبی 1700متر آبان ماه سال جاری کلید زده شد ،باتوجه به اینکه خط اصلی شبکه ی فاضلاب ودفع آبهای سطحی روستا چند سال گذشته انجام شده بود امسال انشعابات اصلی از کوچه ها وفرعی ازمنازل به شبکه ی اصلی متصل خواهد شدوباتوجه به روند پروژه امید است دربهمن ماه امسال به یاری حق به بهره برداری برسد.