حسن ابراهیمی یسناء یکشنبه 2 دی 1397 ساعت 13 و 59 دقیقه و 11 ثانیه نظرات ()
 عصرچهارشنبه و تا نیمروز پنجشنبه بیست وهشتم وبیست ونهم آذرماه سال جاری (1397) برای چهارمین مرحله مسیر زهکشی دفع آبهای سطحی وفاضلاب روستا لایروبی شد .دراین مرحله باتوجه به رویش نی در مسیری به طول 100مترازورودی داخل کانال زهکش واحتمال گرفتگی لوله ی اصلی دفع آبهای سطحی وفاضلاب  با همت مسئولین روستا(اعضای شورای اسلامی ودهیاری)این مسیر به عمق یک ونیم متر از سطح موجود لایروبی گردید.به یاری حق وهمت مسولین روستا امیداست درسال 1398 این مسیر سرپوشیده ودرانتها حوضچه ای نیز احداث گردد.