حسن ابراهیمی یسناء چهارشنبه 23 دی 1394 ساعت 21 و 16 دقیقه و 58 ثانیه نظرات ()
 درتاریخ چهارشنبه 23/10/1394 باحضور بهورز خانه ی بهداشت روستای سهران آقای غلا م جعفری قورتانی تعدادی از سالمندان از نظر وضعیت فشار خون ،تغذیه ،تكمیل فرم سالمندی وتوزیع مكمل های دارویی قرص ویتامینD3وكلسیمD3مورد بررسی قرارگرفتند .همچنین وضعیت بهداشت محیط روستا-جمع آوری كودهای حیوانی-آموزش تغذیه ی سالمندان فشارخون ودیابت-آموزش بلایای طبیعی وسوانحوتكمیل فرم بلایا توسط خانوارها ازدیگر فعالیتهای ایشان دراین تاری