حسن ابراهیمی یسناء دوشنبه 10 اسفند 1394 ساعت 20 و 29 دقیقه و 32 ثانیه نظرات ()
همچنانكه در صفحات پیشین اشاره شد تاكنون پیگیریهای زیادی درمورد ایمن سازی مسیر زهكش قلعه امام به شهرورزنه انجام گرفته است. ازاواخر سال گذشته وخصوصا درسال جاری دهیاری پیگیریهاراازسرگرفت ومصمم گشت كه این مسیر به هرصورت ایمن سازی گردد كه پس ازنامه نگاریهای متعدد وپیگیری نامه های بخشداری بن رود به فرمانداری ومذاكرات متعدد تلفنی با مهندسین اداره ی راه جرقویه واداره ی آب منطقه ای شهرستان اصفهان و مذاكره ی دهیاری با كارخانه ی تولیدی نیوجرسی سرانجام این امر محقق گردید وبه مقدار 252متر (84 عد نیوجرسی سه متری)طول این مسیر درمرحله ی اول ایمن سازی شد -درتاریخپنجم وششم وهشتم اسفندماه /به یاری خدای متعال دهیاری قلعه ی امام قصددارد تا مقداردیگری ازاین مسیر رادرسال آینده واین بار ازطریق پیگیری دراداره ی راه ایمن سازی نماید ودراین راه نیز مصمم واستوار خواهد بود.ان شاءالله