حسن ابراهیمی یسناء چهارشنبه 25 فروردین 1395 ساعت 13 و 15 دقیقه و 37 ثانیه نظرات ()
صبح امروز چهارشنبه بیست وپنجم فروردین ماه باحضور مسئولین مخابرات شرق اصفهان جناب مهندس انصاری ومهندس كاظمی وآقای خان آبادی درجلسه ای به ریاست مهندس صادقی بخشدار محترم بن رود ودهیاران بخش پاره ای از مشكلات حوزه ی تلفن ثابت بررسی گردید-موضوعات طرح شده توسط دهیاری در قلعه امام.
1.مشكلات عدم ارائه ی قبض تلفن وعدم راهنمایی روستاییان با نحوه ی پرداخت بدون دریافت قبض.2.قطعی تلفن بدهكاران بدون اطلاع قبلی وتعیین مهلت.3.كندی سرعت اینترنت وبعضا قطعی در سرویس ای دی اس ال4.عدم آنتن دهی اپراتور همراه اول ومشكلات كاربران
پاسخ مسئول مربوطه جناب مهندس انصاری :
1.عدم ارائه ی قبض تلفن وپرداخت تلفنی از مراجع بالاتر تصمیم گیری واجرا می شود ودر حیطه ی اختیارات مدیریت شرق نیست 2.همچنین قطعی تلفن بدهكاران بدون اطلاع وتعیین مهلت نیز در حیطه ی اختیارات مدیریت شرق نیست (تقسیط برای بدهكاران پرمصرف در اداره ی ورزنه انجام می شود)3.ایشان با قبول كندی سرعت اینترنت ای دی اس ال عنوان نمودند باتكمیل پروژه ی فیبر نوری واتصال آن به شبكه ی فیبر نوری كشوری در چندماه پیش رو مشكل به كلی مرتفع ودرواقع اینترنت شرق هم پایه ی سرعت كشوری خواهد شد4همچنین عنوان نمودندبیش از نیمی از درآمد مخابرات از اینترنت می باشد لذا تسریع در سرعت اینترنت به نفع شركت مخابرات كه یك شركت خصوصی است می باشد. همچنین با ذكر این مطلب كه شركت ارتباطاط سیارمسئولیت مشكلات وطرحهای مربوط به آنتن دهی تلفن همراه را برعهده دارند واین مورد در حیطه ی كاری قسمت تلفن ثابت نمی باشد؛ البته راهنمایهایی در مورد چگونگی پیگیری ارائه نمودند ودرراستای این موضوع مقررگردیدازمسئول مربوطه با پیگیری بخشداری دعوت به عمل آید.
گفتنی است دهیاری قلعه امام از سال گذشته این موضوع را در سطح استان و تهران مطرح ودرحال پیگیری می باشد.

همچنین در حاشیه ی این جلسه عنوان شدباتوجه به فراهم وآماده بودن امكانات مربوط به اینترنت 3Gظرف پانزده تا بیست روز آینده این امكان ویژه ی شهر ورزنه راه اندازی می شود.
نحوه ی پرداخت قبض تلفن ثابت:پانزدهم هرماه فرد باشماره گیری 2000اقدام به پرداخت مبلغ تعرفه ی تلفن خود نمایید.