حسن ابراهیمی یسناء شنبه 28 فروردین 1395 ساعت 08 و 33 دقیقه و 14 ثانیه نظرات ()
پس ازتهیه و ارسال لیست متقاضیان برقدار كردن چاههای دیزلی كشاورزی (كه مربوط به كشاورزان صحرای سنبل آبادمی باشد) وتوسط دهیاری به مركز جهادكشاورزی بخش بن رود درشهرورزنه ارسال وازآنجا به مدیریت جهادكشاورزی استان اصفهان انتقال یافت وپیگیریهای دهیاری كه تقریبا ازشروع درحدود ده ماه مستمر به طول انجامید نهایتا مسئول مربوطه كه هماهنگی كارهای بین اصفهان وتهران را برعهده دارد اعلام نمود كارهای اداری مربوطه به انجام واتمام رسیده وبا شركت موردنظر قرار دادی منعقد گردیده لذا درسال جاری شاهد محقق شدن این امر خواهیم بود -لازم به ذكر است برقی شدن چاههای دیزلی كشاورزان به این شیوه با پرداخت وام به كشاورز وبرداشت ازآن وبانازلترین هزینه برای كشاورزان به انجام خواهدرسیدكه به محض اطلاع از شروع كار به اطلاع متقاضیان خواهد رسید.