حسن ابراهیمی یسناء چهارشنبه 22 اردیبهشت 1395 ساعت 08 و 49 دقیقه و 46 ثانیه نظرات ()

هفته ی گذشته عملیات طعمه گذاری به سرپرستی آقای دری برای ازبین بردن جوندگان خصوصا موش درروستای قلعه امام تاشعاع 500متری انجام شد -لازم به ذکراست انجام طعمه گذاری درجهت ریشه کن نمودن عوامل بیماری سالک می باشد که اولین گام دراین مورد است ودرگام دوم که دراوایل خردادماه صورت می گیرد سم پاشی درروستا خصوصا محلهای جمع آوری کودحیوانی -خانه های متروک قدیمی -درختان می باشد که به صورت محوپاشی انجام می پذیرد.یکی دیگر از راههای موثردرجلوگیری ازگزش حشرات استفاده از کرم دافع حشرات است که روستاییان می توانند از داروخانه ها تهیه نمایند.