حسن ابراهیمی یسناء پنجشنبه 31 تیر 1395 ساعت 13 و 09 دقیقه و 46 ثانیه نظرات ()
روز چهارشنبه  تاریخ سی ام تیرماه سال جاری به مناسبت روز دهیار که مصادف با ایام ماه مبارک رمضان بود -وبه همین علت همایش مدیران روستا باحضور استاندارمحترم اصفهان جناب دکترزرگر پور ومسئولین دفترامورروستایی وشوراهای استانداری اصفهان -جناب مهندس بهمنی مدیر کل محترم دفتر امورروستایی وشوراهای استان اصغهان  به همراه بخشداران بخشهای شش کانه ی استان اصفهان ودهیاران وجمعی از شوراها ومسئولین فنی ومالی در تالار رودکی واقع در ملک شهر اصفهان برگزارگردید دراین همایش مسئولین درخصوص مدیریت روستایی سخنان وتوصیه هایی ایراد نمودند همچنین دونفراز دهیاران نیز به نمایندگی از دهیاران بخشهای شش گانه سخنانی ایراد نمودند که اهم آن حمایت مسئولین جهت دستگاه اجرایی شدن دهیاریها وبه تبع آن ایجاد شغل دائم برای دهیاران مانند شهرداریها واعتراض درخصوص اخذ حق تفکیک از طرف بنیاد مسکن  بودودرپایان نیز از دهیاران برتر تقدیدبه عمل آمد.