حسن ابراهیمی یسناء چهارشنبه 20 مرداد 1395 ساعت 07 و 57 دقیقه و 07 ثانیه نظرات ()
پس از نصب واحداث یادمان شهید محمدبوجاری ،همزمان با برگزاری یادواره ی 1000هزارشهید شرق اصفهان با نام لاله های شرق به درخواست اهالی روستا وهمچنین خانواده ی بزرگوار شهید وهمت ایشان ودرجوار مزار یاد مان شهید محمدبوجاری یادمان شهید حسین فصیحی دستجردی به تاریخ سه شنبه نوزدهم  مردادماه نصب گردید مزار این شهید گرامی درروستای دستجرد جرقویه ودر گلزاربهشت محمد این روستا درجوار دیگر شهدای آن روستا زیارتگاه عاشقان ودلباختگان خط سرخ حسینی است.لازم به ذکر است پنجشنبه شب این هفته بیست ویکم مردادماه مراسم یادبود این شهید ارزشمند در روستای قلعه امام ودرمحل یادمان شهدای این روستا برگزار خواهد شد.تصاویر مربوطه در پایگاه تلگرامی روستا به نام روزگارقلعه امام به آدرس ذیلقابل دریافت است.
https://telegram.me/SHAHrBARAN