حسن ابراهیمی یسناء سه شنبه 23 شهریور 1395 ساعت 14 و 22 دقیقه و 28 ثانیه نظرات ()
به اطلاع دهوندان محترم می رساند سرشماری اینترنتی نفوس ومسکن 1395 از سوم مهرماه درپایگاه سرشماری 95 به نشانی(www.sarshomari95.ir)آغاز خواهدشد این روش ثبت آمارواطلاعات تاتاریخ بیست وچهارم24مهرماه ادامه خواهدداشت----لازم به ذکراست دهوندان محترم می توانندجهت ثبت اطلاعات خود درسامانه ی اینترنتی سرشماری-درفاصله ی تاریخهای مذکور- به دهیاری مراجعه فرمایند.
              همچنین سرشماری به صورت حضوری ازتاریخ بیست وپنجم مهرماه تا تاتاریخ بیست وپنجم آبان ماه انجام خواهدشد.