حسن ابراهیمی یسناء چهارشنبه 26 آبان 1395 ساعت 12 و 08 دقیقه و 56 ثانیه نظرات ()
شب گذشته بیست وپنجم مردادماه 95 پس از نماز مغرب وعشاءبادعوت قبلی دهیاری وشورای اسلامی روستا ،جلسه ای باحضور کشاورزان ومدیرمحترم مرکزجهادکشاورزی بخش بن رود(مهندس عسگری) درخصوص احداث استخرو لوله گذاری برای آبیاری زمینهای کشاورزی برگزار شد دراین جلسه جناب مهندس عسگری درخصوص مزیتهای این شیوه ی آبرسانی سخنانی ایراد نمود وبحثهایی دراین خصوص بین کشاورزان رد وبدل شد همچنین درحاشیه ی این جلسه مهندس عسگری توصیه های ترویجی درخصوص نحوه ی کشت با آب شور وتفاوت آن با کشت با آب شیرین باتوجه به شوربودن اکثرچاههای این منطقه ارائه نمود.درپایان مقرر شد نسبت به تهیه ی هزینه ی آماده نمودن طرح وآغاز مطالعات مربوطه اقدام شود.