حسن ابراهیمی یسناء دوشنبه 11 بهمن 1395 ساعت 15 و 46 دقیقه و 22 ثانیه نظرات ()
باتوجه به اعلام قبلی وباحضورکارشناس بیمه درروز یکشنبه 10دهم بهمن ماه نودوپنج محصولات گندم وجو کشاورزان روستا درمحل دفتردهیاری بیمه شد/دراین جلسه اعلام شد طلب کشاورزان بیمه گذارازسال زراعی گذشته نهایتا تا پایان سال به حسابشان واریز خواهدشد بیمه ی محصولات کشاورزان برای این نوبت به صورت رایگان از محل طلب سال گذشته انجام شد.