حسن ابراهیمی یسناء سه شنبه 29 فروردین 1396 ساعت 08 و 54 دقیقه و 19 ثانیه نظرات ()

درراستای  تحقق  شعارسال -اقتصاد مقاومتی :تولید -اشتغال اردوی کاری یک روزه ای با حضور مسئولین بخشداری بن رود و دهیاران وجمعی از کارآفرینان این بخش انجام شد.دراین اردو دهیاران وکارآفرینان ضمن بازدیداز یک کارگاه پرورش کرم ابریشم (درشهرنطنز)با جزئیات این کار ازابتدا تا تولید پیله ی ابریشم آشنا شدند ومقررگردید هردهیاری به صورت آزمایشی جهت حصول نتیجه اقدام به این کار نماید-همچنین دراین اردو  ازروستای تاریخی ابیانه بازدید به عمل آمد وهدف ازاین بازدید کارهای انجام شده برای ایجاد فرصتهای گردشگری و اقدام مشابه برای جاذبه های گردشگری با پتانسیلهای مشابه موجوددربخش بودهمچنین درجلسه ای با حضور دهیارمحترم این روستا دراین خصوص وآمارجذب گردشگر ونوع درخواستهای گردشگران به لحاظ محصولات بومی گفتکو شد.